„Dwa sektory – jedna wizja” – wyniki rekrutacji do V edycji programu

Ela Żórawska | 26 listopada 2014  |    

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w rekrutacji do V edycji programu „Dwa sektory – jedna wizja”.

W wyniku oceny zgłoszeń oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych do programu zakwalifikowanych zostało 17 osób.


Anna Książek – Związek Harcerstwa Polskiego, Warszawa
Anna Rutz – Fundacja Generator Inspiracji/ Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych UAM, Poznań
Beata Szczygieł – Federacja PREMD, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Łazy
Jędrzej Witkowski – Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
Joanna Grabarczyk – Projekt: Polska, Warszawa
Katarzyna Jórga – Stowarzyszenie Światowid, Łubowo
Katarzyna Konopka-Parzy – Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TRATWA, Krobia
Krzysztof Smolnicki – Fundacja EkoRozwoju, Wrocław
Maciej Sopyło – Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”, Warszawa
Magda Mazur – Fundacja Szkoła Liderów, Warszawa
Magda Pękacka – Forum Darczyńców w Polsce, Warszawa
Magda Sadłowska – Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa
Magdalena Poulain – Fundacja 2035, Łódź
Małgorzata Peretiatkowicz – Fundacja TUS, Warszawa
Mateusz Małyska – Fundacja Sempre a Frente, Nasutów/Lublin
Paweł Kulasiewicz – Stowarzyszenie Elbląg Europa, Elbląg
Stanisław Banaś – Fundacja Ukryte Skrzydła, Kraków
Ela Żórawska

Rekrutacja do programu „Dwa sektory- jedna wizja” przedłużona do 11 listopada

Ela Żórawska | 3 listopada 2014  |    

Przedłużamy rekrutację do udziału w programie „Dwa sektory – jedna wizja”

W związku ze zmianami w systemie informatycznym istnieje ryzyko, że nie otrzymaliśmy Twojego zgłoszenia do programu „Dwa sektory – jedna wizja”. Bardzo prosimy o ponowne przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: anna.malyszko@szkola-liderow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 listopada 2014 r.

Pobierz formularz do programu „Dwa sektory – jedna wizja”

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ela Żórawska

PwC partnerem VIII OSES

Ela Żórawska | 3 listopada 2014  |    

W ramach sesji inaugurującej Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, udział wziął prof. Witold Orłowski, który podkreślił, że  warto wpierać profesjonalizację przedsiębiorstw społecznych poprzez doradztwo i tworzenie stabilnych ram funkcjonowania. Dodał także, że należy jasno zdefiniować zdefiniować cele i narzędzia takiego wsparcia.

PwC było także gospodarzem warsztatu „Jak włączyć biznes w zmianę społeczną ?”. Była to jedna z sesji tematycznych, która spotkała się z licznym  zainteresowaniem ze strony uczestników. Zaprosiliśmy praktyków ekonomii społecznej, by opowiedzieli o swoich doświadczeniach współpracy z firmami komercyjnymi.

W sesji wzięli udział:

 • Małgorzata Marek, Menedżerka ds. odpowiedzialnego biznesu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej PwC,
 • Elżbieta Żórawska, Koordynator ds. odpowiedzialnego biznesu i Fundacji PwC
 • Monika Hoffmann-Grabowska, Kierowniczka Zakładu Aktywności Zawodowej przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej,
 • Przemysław Piechocki, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Wśród wielu istotnych wskazówek, którymi dzielili się paneliści warto wyróżnić kilka, które stanowią podstawę w relacji przedsiębiorstw społecznych z biznesem:

 • Szukać tych obszarów w których przedsiębiorstwo społeczne może być partnerem dla biznesu.
 • Nie mieszać pojęć: kontrahent to nie filantrop.
 • Każde spotkanie jest dobre do nawiązania kontaktów

Zachęcamy do zapoznania się z relacją  z sesji inaugurującej i warsztatowej.

Ela Żórawska

Nagrody PwC rozdane w Pałacu Prezydenckim

Ela Żórawska | 27 października 2014  |    

PwC po raz 4ty przyznało nagrody mentoringu dla liderów przedsiębiorstw społecznych. Wręczając nagrody Małgorzata Marek, Manager ds. Odpowiedzialnego Biznesu  na Polskę  i CEE, podkreśliła znaczenie współpracy międzysektorowej: „ Jeśli ty masz pomysł i ja mam pomysł ich wymiana spowoduje, że będziemy mieć już po dwa pomysły. A dzięki współpracy zwiększamy szanse na ich realizację.”

Nagrody PwC otrzymali wybrani finaliści Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.  :

 • Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”,
 • Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja,
 • Spółdzielnia Socjalna NETLAJT,
 • Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych,
 • Spółdzielnia Socjalna „Wyspa Przygód”,
 • Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO.

Laureaci będą wspólnie z mentorami z PwC pracować nad nowymi pomysłami i strategiami biznesowymi, celem zwiększenia efektywności danego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo doceniając  konsekwencję w działaniu i stałe rozwijanie kompetencji biznesowych przyznaliśmy w tym roku  nagrodę specjalną w postaci 5 000 złotych Stowarzyszeniu Rodzin Zdrowie Psychiczne „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja.

Przedsiębiorstwa społeczne prowadzą działalność gospodarczą, aby realizować cele społeczne. Przeznaczają wypracowany zysk na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i tworzenie wartości dodanej dla szerokiego grona interesariuszy. Aktywizując i zatrudniając osoby niepełnosprawne, bezdomne, długotrwale bezrobotne, dają im szanse na naukę zawodu, pracę, pełniejsze życie.

PwC wspiera liderów przedsiębiorczości społecznej w rozwoju ich kompetencji by mogli być coraz sprawniejszymi menadżerami. Dzięki temu mogą oni rozwijać przedsiębiorstwa i pomagać większej liczbie osób.

Ela Żórawska

PwC otrzymało statuetkę Kryształowego Anioła.

Ela Żórawska | 24 października 2014  |    

PwC otrzymało statuetkę Kryształowego Anioła, przyznaną przez Fundację Gajusz. Wyróżnienie odebrał Regionalny Koordynator Fundacji PwC – Adam Jerzykowski.  To wyraz wdzięczności za nasze długofalowe wsparcie dla Fundacji Gajusz i jej podopiecznych. Współpraca rozpoczęła się w 2012 r w ramach zaangażowania społecznego Partnerów PwC, którzy pracowali przy powstawaniu placu zabaw dla dzieci z oddziału onkohematologicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi. Następnie wsparliśmy wyposażenie jednego z pokoi w pierwszym w centralnej Polsce stacjonarnym hospicjum dla dzieci. W tym roku współorganizowaliśmy konkurs na mural, który oryginalnie ozdobił mury hospicjum i zamienił je w Pałac. Fundację Gajusz wspieramy także dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. W zeszłym roku zorganizowaliśmy dla wolontariuszy Fundacji szkolenie nt. poruszania się na rynku pracy. W tym roku łódzki zespół Assurance przeprowadził także audyt pro bono jednego z projektów Fundacji.

Ela Żórawska

Rekrutacja do V edycji programu „Dwa sektory – jedna wizja”.

Ela Żórawska | 20 października 2014  |    

Fundacja Szkoła Liderów we współpracy z Fundacją PwC ogłasza nabór otwarty uczestników do V edycji półrocznego  programu rozwojowego dla liderów społecznych „Dwa sektory – jedna wizja”. Program trwa od grudnia 2014 r. do czerwca 2015 r. W tym okresie każdy uczestnik ma możliwość odbycia 6 indywidualnych spotkań z wolontariuszem firmy PwC na wysokim stanowisku zarządczym. Głównym założeniem procesu jest wsparcie uczestnika w osiągnięciu jasno sprecyzowanych przez niego i mierzalnych celów dzięki sesjom z elementami coachingu i mentoringu.

Jeżeli:

 • Potrafisz stawiać sobie konkretne cele
 • Jesteś członkiem zarządu organizacji pozarządowej, osobą pełniącą w NGO funkcje kierownicze lub zarządcze, liderem w społeczności lokalnej
 • Mierzysz się z konkretnymi wyzwaniami w zakresie zarządzania organizacją, zarządzania zespołem lub strategii działania swojej organizacji
 • Jesteś otwarty na poszukiwanie nowych rozwiązań i chcesz skorzystać z wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej PwC
 • Masz możliwość uczestnictwa w pełnym cyklu programu  (6 spotkań/ok 1 spotkanie w miesiącu/spotkanie trwa ok 1,5 – 2 h)

Zapraszamy Cię do aplikowania.

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa.

I ETAP

Wysłanie kompletnej ankiety on-line wraz z CV do dnia 2 listopada (godz.23.59)

II ETAP

Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się w siedzibie PwC w Warszawie w dniach 13 i 14 listopada (w godzinach od 11.00 do 16.00). Dokładna data i godzina zostanie podana osobom zaproszonym na rozmowę.

Każdy zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu wprowadzającym, które odbędzie się 4 i 5 grudnia w Warszawie w siedzibie PwC.

Informacja o wynikach rekrutacji pojawi się w drugiej połowie listopada na stronach: www.liderzy.pl/ i www.pwc.com/pl/fundacja

Więcej informacji o  programie: http://fundacja.pwcblog.pl/category/dwa-sektory-jedna-wizja/. W razie dodatkowych pytań zapoznaj się poniżej z sekcją FAQ a jeżeli nie znajdziesz w niej odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z Anną Małyszko (anna.malyszko@szkola-liderow.pl)

FAQ

1. Na czym polega coaching?

Coaching opiera się m.in.  na kilku zasadach:

 • To Klient jest źródłem zasobów – to on ma zasoby, i on ich używa.
 • Zadając pytania, stawiając wyzwania i udzielając wsparcia, coach sprawia, że Klient zaczyna korzystać z własnych zasobów
 • Klient wybiera temat
 • Coach i Klient są sobie równi
 • Celem coachingu jest zmienianie i działanie

2. Co jest celem coachingu ?

 • Określanie aktualnego stanu rzeczy
 • Ustalenie tego, co chcemy osiągnąć
 • Stworzenie strategii wypełnienia luki pomiędzy stanem obecnym
  i pożądanym

3. Co to jest mentoring?

Mentoring to dawanie wskazówek i rad, wskazywanie kierunku działania, pomoc w zrozumieniu celów i wartości organizacji.

4. W jaki sposób mam ustalić cele ?

Cele powinny być ustalone według koncepcji S.M.A.R.T. Według niej sformułowany cel powinien być:

 • Prosty – sformułowany jednoznaczne,
 • Mierzalny – sformułowany tak, by można było ustalić stopień realizacji celu,
 • Osiągalny – realistyczny, możliwy do osiągnięcia,
 • Istotny – cel powinien być ważny  dla tego, kto będzie go realizował,
 • Określony w czasie –  dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

5. Gdzie odbywają się spotkania z przedstawicielami firmy PwC?

Spotkania będą się odbywać w biurach PwC w Warszawie, Krakowie ( 1 osoba) , Wrocław (1 osoba).

6. Czy otrzymam zwrot kosztów dojazdu?

Nie zapewniamy zwrotów kosztu dojazdu na spotkania z przedstawicielem firmy ani na szkolenia. W ramach obowiązkowego zjazdu zapewniamy nocleg i lunch.

7. Czy muszę być zatrudniony w organizacji pozarządowej, żeby aplikować do programu?

Nie trzeba być zatrudnionym w organizacji pozarządowej. Istotnym kryterium jest jednak pełnienie roli przywódczej lub zarządczej w organizacji/ inicjatywie społecznej.

Fundacja Szkoła Liderów to wiodąca organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją obywatelską, a w szczególności wzmacnianiem liderów sfery publicznej. Rozwijamy postawy liderskie, promujemy debatę publiczną i wspieramy liderów środowisk i społeczności lokalnych. Od 1994 roku przeszkoliliśmy już ponad 4000 osób. Nasi absolwenci są posłami, samorządowcami, kierują setkami organizacji i Inicjatyw społecznych na całym świecie.

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą usługi doradcze. Firma jest obecna w 158 krajach zatrudniając ponad 168.000 pracowników. W Polsce PwC zatrudnia 1700 specjalistów i kadry wspierającej w siedmiu miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i Warszawie.

Ela Żórawska

Jak rozpoznać dobrze zarządzaną finansowo organizację pozarządową? Przewodnik dla biznesu i administracji

Ela Żórawska | 11 lipca 2014  |    

Oddajemy w Państwa ręce przewodnik „Jak rozpoznać dobrze zarządzaną finansowo organizację pozarządową”. Znajdą w nim Państwo praktyczną wiedzę,  jak donatorzy  biznesowi i publiczni podchodzą do kwestii przekazywania funduszy. Na jakie aspekty, w ramach całego procesu przekazywania funduszy, zwracają uwagę? Co jest dla nich szczególnie istotne?

O podzielenie się tą wiedzą poprosiliśmy wieloletnich praktyków – liderów w obszarze przyznawania środków finansowych organizacjom pozarządowym.  Jesteśmy przekonani, że ich spojrzenie będzie  inspiracją dla innych firm i instytucji, które finansują działania organizacji trzeciego sektora, ale także dla samych organizacji pozarządowych, które dzięki temu będą mogły także choć na chwilę wczuć się w rolę donatora.

Publikacja powstała w ramach projektu „Drogowskaz dla NGO”

Publikacja znajduje się tutaj.

Ela Żórawska

Standardy zarządzania finansowego w NGO. Publikacja Fundacji PwC, PAFPIO i Fundacji dla Polski.

Ela Żórawska | 18 maja 2014  |    

Prezentujemy rezultat pracy naszych ekspertów: Wojtka Śliża, Tomka Kociołka, Mateusza Walewskiego, Katarzyny Adamskiej – Dudkiewicz  oraz 8 organizacji pozarządowych z całej Polski w obszarze standardów zarządzania finansowego w organizacjach pozarządowych.

Projekt i treść standardów są odpowiedzią na potrzebę podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu zarządzania finansowego w organizacjach pozarządowych.

Kompleksowa treść standardu w ramach pięciu głównych procesów zarządzania finansowego (planowanie i monitoring finansowy, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, kontrola i audyt, oraz pozyskiwanie środków finansowych) została wypracowana na podstawie najlepszych praktyk z NGO oraz uwag i wkładu naszych ekspertów.

Publikacje możecie znaleźć tutaj.

Zachęcamy do lektury!

Ela Żórawska

Twórz. Inspiruj. Myśl.

Lidia Lesiak | 18 lutego 2014  |    

Twórz. Inspiruj. Myśl.

W przedostatni dzień stycznia we wrocławskim biurze PwC miało miejsce wyjątkowe spotkanie –Spotkanie Inspirujące. Inicjatywa zorganizowana przez wolontariuszy Stowarzyszenia WIOSNA przy współpracy z Fundacją PwC, była skierowana do dzieci w wieku 8-12lat, uczestniczących w projekcie Akademia Przyszłości, który ma na celu wspieranie dzieci z problemami w szkole, nierzadko znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Bohaterem inspirującym był Marek Perkowski- Partner działu podatkowego we Wrocławiu, który podzielił się z dziećmi swoimi doświadczeniami, opowiadając o tym, jak wyglądała jego drogazawodowa i co przyczyniło się do jego sukcesu. Młodzi słuchacze mieli również okazję do zadawania pytań, na które Marek dzielnie odpowiadał, tłumacząc np. kim jest partner biura, na czym polega działalność PwC oraz podając inne ciekawostki ze świata biznesu i wielkich korporacji. W drugiej części spotkania dzieciaki miały okazję wykazać się swoją kreatywnością w ramach przygotowanego przez nas warsztatu. Zadanie było bardzo ambitne, ponieważ nasi mali goście podzieleni na grupy, mieli rozgryźć przyczyny złych wyników finansowych fikcyjnej Firmy Z oraz zaproponować rozwiązania konieczne do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa. Ciężka praca zrodziła ogrom różnorodnych i zaskakujących pomysłów, dzięki czemu z łatwością mogliśmy pogrupować je zgodnie z zakresem działania naszej firmy. Podsumowanie pokazało dzieciom, w jak szerokich i różnorodnych obszarach działa PwC, a co za tym idzie, jak dalece mogą rozwijać się nasi pracownicy, aby doradzać naszym klientom w sposób kompleksowy, utrzymując najwyższą jakość.

Mamy nadzieję, że to spotkanie było nie tylko świetną zabawą, ale też stało się inspiracją dla dzieciaków i przyczyni się do kreowania pozytywnych postaw, wzmacniając wiarę we własne możliwości oraz motywując do nauki i samorozwoju.

Lidia Lesiak

Dwa sektory – jedna wizja. Rekrutacja do czwartej edycji programu.

Ela Żórawska | 28 listopada 2013  |    
Zapraszamy do wypełnienia aplikacji zgłoszeniowej do 4 edycji programu coachingowego „Dwa sektory – jedna wizja” organizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Fundację PwC.
Szukamy osób, które :
 • mają w sobie gotowość do zmiany,
 • potrafią postawić sobie jasne cele
 • są otwarte na korzystanie z indywidualnej formy rozwoju osobistego.
W ramach programu kilkunastu lokalnych liderów weźmie udział w procesie coachingowym. Przez pół roku (styczeń – czerwiec 2014 r.) lider społeczny w parze ze swoim coachem z firmy PwC będzie pracował nad rozwojem kompetencji biznesowych i zarządczych, które przekładają się na efektywność organizacji, w której działają liderzy.
Program ma na celu wzmocnienie lidera, które przekłada się na wzmocnienie jego organizacji, a co za tym idzie na realizację misji organizacji i w efekcie pozytywnej zmiany społecznej. Proces ma wspierać uczestników programu w zmianie spojrzenia na swoją aktywność społeczną, zbudowaniu lub zrewidowaniu strategii działania. Dodatkowo uczestnicy nabędą nowe praktyczne umiejętności podczas warsztatów przygotowanych wspólnie przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Fundację PwC. Pary coach – lider będą pracować w siedzibie firmy PwC w Warszawie.
Główne korzyści z udziału w programie:
 1. Praca nad rozwojem swojego zespołu, organizacji czy instytucji.
 2. Możliwość zweryfikowania dotychczasowych strategii działań.
 3. Nabycie doświadczenia w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi, projektami, procesami.
 4. Poznanie kultury biznesu  i możliwość wypracowania własnego podejścia do budowania współpracy z biznesem.
Więcej informacji o programie na stronie Fundacji PwC
Na zgłoszenia do projektu w postaci kompletnej ankiety oraz CV (dokument należy załączyć w ostatnim pytaniu) przyjmujemy do dnia 12 grudnia 2013 do godz. 23.59. Informacja o wynikach konkursu pojawi się w drugiej połowie grudnia na stronach: www.szkola-liderow.pl/ i www.pwc.com/pl/fundacja
Osoby zakwalifikowane zobowiązują się jednoczesnie do udziału w warsztatach, które są niezbednym elementem programu. Warsztaty odbedą sie w styczniu, w marcu i czerwcu. Dokładne daty będą podane wraz z wynikami rekrutacji w drugiej połowie grudnia.

Informacji o projekcie pod adresem: magdalena.plewowska@szkola-liderow.pl
Ela Żórawska